mury

Ściany murowe w ABC

Zakup Instalacja Wideo Instrukcja Kontakt

Moduł do szybkiego projektowania ścian murowych zgodnie z Eurokodami w programach ABC firmy PRO-SOFT.

W celu zapoznania się z możliwościami modułu można obejrzeć wideo lub go zainstalować. Przed zakupem działa w trybie DEMO, gdzie nie można zmieniać parametrów elementu murowego. Szczegółowy opis działania zawarty jest w instrukcji.

Zakup

Cena 600,- zł netto za licencję wieczystą, na fakturze kwota będzie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Wymagana jest aktualizacja programu ABC do wersji minimum 6.24 zgodnie z cennikiem. Do pobrania, aktualizacji oraz autoryzacji modułu wymagane jest połączenie z siecią.

Jeden zakup dotyczy jednej licencji (jednego klucza USB lub jednego użytkownika) i jest niezależny od ilości programów. Kupując więcej niż jedną licencję otrzymuje się upusty: drugi i trzeci egzemplarz - 40%, czwarty i dalsze egzemplarze - 60%.

Zakupy w formie grupowej prowadzi firma TINSERWIS, gdzie można uzyskać maksymalnie 50% rabatu. Istnieje możliwość dzierżawy modułu razem z programami ABC. W celu zakupu i dzierżawy prosimy o kontakt.

Moduł podlega ochronie prawa autorskiego bez udzielania jakiejkolwiek gwarancji.
Jest sprzedawany jako narzędzie do wsparcia zarobkowego procesu projektowego.
Jest dostarczany "taki jaki jest" i nie ma gwarancji, że jest wolny od błędów pomimo
dołożenia wszelkich starań. Autor modułu nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe
w wyniku nieumiejętnego posługiwania się oprogramowaniem, w tym związane z utratą
danych. Osoba kupująca dobrowolnie wyraża zgodę na powyższe warunki licencyjne oraz
na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi zakupu licencji.

Instalacja

Plik instalacyjny pobieramy w zależności od tego, jaki program ABC posiadamy na kluczu USB.

W przypadku posiadania kilku kluczy USB, moduł instalujemy kilka razy w lokalizacji programu ABC.

Wybieramy jeden z poniższych linków, aby rozpocząć pobieranie:

Moduł instalujemy w lokalizacji programu ABC w folderze EXE (np. C:\ABC6\EXE).

Spis zmian oraz poprzednie wersje są dostępne w serwisie GitHub.

Wideo

Instrukcja

Podczas korzystania z modułu, można uzyskać wskazówki dotyczące danej funkcji po najechaniu na opis kursorem myszy. Jednostki, w jakich podane są wartości są po lewej stronie każdego pola. Wartości można zmieniać, wpisując na klawiaturze i zatwierdzając klawiszem Enter, klikając na znaki góra-dół po prawej stronie pola lub wciskając klawisze strzałek - na klawiaturze.

Uruchomienie

Moduł można uruchomić samodzielnie w trybie kalkulatora. W tym celu należy uruchomić skrót z pulpitu albo plik sciana.exe z lokalizacji instalacji (np. C:\ABC6\EXE). Przy uruchamianiu można wybrać plik zadania z końcówką .MUR w celu wczytania wcześniej zapisanych wyników. Przy zamykaniu można zapisać wyniki do pliku z rozszerzeniem .MUR. Pierwsze uruchomienie należy wykonać z poziomu programu ABC.

W programach ABC dla podpór typu Ściana można zaprojektować ścianę murową. W wynikach zadania w menu Wymiar dostępna jest opcja Projektowanie ściany. W przypadku, gdy ta możliwość nie jest dostępna trzeba zaktualizować program ABC do wersji 6.24, włączyć pełny zakres menu przyciskiem “M” lub wybrać z menu opcję Pokaż → Wybór wymiarowania.

image

Obciążenia

Po uruchomieniu pokaże się pytanie o obciążenia. W przypadku wariantu będzie można zmienić mnożnik obciążenia, podpowiadany z opisu obciążeń przyjmowanych do obwiedni. Obwiednia generalnie będzie obliczana jako Automat EN, chyba, że są zdefiniowane własne kombinacje wg PN-EN, to wtedy będzie można je wybrać. Przycisk Usuń usuwa wcześniej zadane miejsca.

image

Wybór miejsca

Po zatwierdzeniu obciążeń plansza zostanie zamknięta i pokaże się rysunek modelu. Pojawią się podpory liniowe typu Ściana, należy wybrać dwa skrajne węzły projektowanego miejsca. Punkty należy wybierać między innymi ścianami, między ścianą i otworem lub pomiędzy otworami. Alternatywnie można wybrać dowolne punkty na długości ściany w celu sprawdzenia wybranego obszaru ściany pod obciążeniem skupionym.

Usztywnienia

image

W oknie można wybrać dla każdego z węzłów czy jego krawędź pionowa jest Podparta czy Swobodna. Wybór ten ma wpływ na wysokość efektywną ściany, wartości momentów gnących (schemat statyczny belki w przypadku braku usztywnień lub płyty) oraz stan graniczny użytkowalności (sprawdzenie ograniczenia wysokości i długości ściany w zależności od jej grubości zgodnie z załącznikiem F normy PN-EN 1996-1-1). Opcja Ściana obciążona siłą skupioną pozwala na sprawdzenie wybranego obszaru ściany pod obciążeniem skupionym, np. w miejscu oparcia belki.

Projektowanie

image

Po wprowadzeniu danych na pierwszej planszy można przyciskiem OK przejść do planszy głównej modułu. Na niej przeprowadzane jest całe projektowanie. Składa się z opisanych poniżej elementów.

Ramki z danymi u góry, gdzie podobnie jak na pierwszej planszy należy podać wartości, tym razem dotyczące przyjętych założeń projektowych, materiałów, wymiarów oraz obciążeń obliczeniowych. Opcja Typowy pozwala na wybór elementu murowego z listy i automatyczne uzupełnienie parametrów elementu murowego oraz ciężaru. Opis można dowolnie modyfikować, domyślnie wpisane są numery węzłów. W celu policzenia ściany jako metrowego pasma ściany o nieskońcoznej długości należy odznaczyć opcję Długość. Przycisk Wiatr otwiera okno, gdzie po wprowadzeniu danych dotyczących lokalizacji oraz obiektu budowlanego, oddziaływanie wiatru według normy PN-EN 1991-1-4 zostaje wprowadzone jako obciążenie prostopadłe do powierzchni. Jeżeli jest zadana długość ściany i nie ma zadanych usztywnień pionowych krawędzi, możemy określić inne niż długość ściany pasmo zbierania obciążenia od wiatru. Przycisk Do schowka kopiuje notkę z oddziaływaniem wiatru do schowka.

image

Siły oraz momenty przyjmowane w module są wyliczone na podstawie obliczeń statycznych. W programie ABC należy uwzględniać ewentualne obciążenia z wyższych kondygnacji. Po włączeniu opcji Własne wszystkie wartości obciążeń można dowolnie modyfikować oraz można wybrać wariant z obwiedni sił. W ten sposób można zadać własną siłę skupioną, np. w przypadku obliczeń wariantu Ściana pod obciążeniem skupionym albo można zadać własne momenty gnące, np. obliczone uproszczoną metodą zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1996-1-1. Przycisk Zeruj zeruje wszystkie podane obciążenia. Ponowne wciśnięcie przywraca wartości przed zerowaniem. Wymiary ściany oraz elementy murowy są pobierane z opisu podpory w programie ABC lub są przyjmowane wartości domyślne.

image

Ramka z wynikami u dołu, która aktualizuje się po zmianie wartości parametrów lub po naciśnięciu przycisku Oblicz. Każda linijka zawiera opis sprawdzanego warunku, wzór oraz stopień wytężenia podany w procentach. W przypadku, gdy któryś warunek nie jest spełniony, kolor tekstu zmienia się na czerwony. Nie są również pokazywane sprawdzenia wyników o zerowym wytężeniu. W przypadku wymiarowania na obwiednię sił, na końcu każdego wzoru w nawiasie kwadratowym podany jest decydujący przypadek. Po najechaniu na niego kursorem myszy wyświetlone zostaną wartości sił pobrane z programu ABC. Nazwa przypadku oznacza wiodące obciążenie dla warunku.

Sprawdzane są następujące warunki nośności zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1:

Jeżeli została wybrana opcja Ściana obciążona siłą skupioną sprawdzany jest warunek nośności ściany obciążonej siłą skupioną zgodnie z p. 6.1.3 normy PN-EN 1996-1-1:

image

Ramka przycisków po prawej stronie zawierająca następujące funkcje:

Kontakt

Wszelkie sugestie i ewentualne błędy w programie można zgłaszać poprzez e-mail lub serwis GitHub.

PKPKBUD Paweł Kowalski Projektowanie Konstrukcji Budowlanych
NIP: 2220810920, REGON: 522155974

tel. 603 088 626
e-mail: pkpkbud@gmail.com